Automotive engineering

Karoserie

Vývoj karoserie se v naší společnosti datuje k jejímu založení. V rámci vývoje a konstrukce karoserie pracujeme nejen na částech svařované karoserie, jako je platforma a klobouk, ale i karoserie okované, jako jsou dveře a víka vč. hybridních řešení, kapoty, víčka a s nimi spojené mechanismy, a to v těsné spolupráci s odděleními CAE / FEA, vývoje lisovacího nářadí a designu.
Navrhujeme nové koncepty skladby karoserie vč. postupů zakládání a svařování, tvorby kusovníků a rozpadů. Provádíme DMU analýzy zástavby dílů do karoserie a optimalizujeme optimální způsoby spojování dílů s využitím nejnovějších poznatků technologie svařování, lepení a nýtování. Samozřejmostí je zpracování výkresové dokumentace pro prototypovou i sériovou výrobu dílů a sestav.

Plasty

V oblasti vývoje plastů provádíme koncepční, konstrukční a vývojové práce pro interiérové i exteriérové díly automobilového průmyslu. Naši specialisté se podílí na konečné podobě přístrojových desek, sedadel, výplní dveří, odkládacích schránek, středních konzol, ovládacích mechanismů, obložení a pomůcek pro praktické využití zavazadlového prostoru. Dále pak na vývoji nárazníků a ostatních ochranných plastových dílů karoserie včetně tuningových paketů. Samostatnou kategorií je vývoj a simulace vnějších osvětlovacích systémů za použití těch nejmodernějších technologií.
Samozřejmostí je koordinace projektu, prověřovací práce a koncepce zástavby sestav dílů do karoserie nebo jiných funkčních celků vozu, zpracování výkresové dokumentace, návrh technologie výroby a technologický dohled při doprovodu do prototypové i sériové výroby. Zároveň jsme také schopni zajistit výrobu prototypových dílů 3D tiskem popř. pomocí prototypových forem

 

CAE / FEA

Abychom dosáhli souladu s bezpečnostními předpisy, zákonnými předpisy a požadavky zákazníků, provádíme výpočty a simulace ověřující tuhost, pevnost, životnost a dynamické chování zvolených konstrukčních řešení ve vývoji nejen automobilů, ale také kolejových vozidel. Na základě výstupů z profesionálních aplikací PamCrash, MSC.Nastran a ABAQUS, které používáme pro výpočty a simulace statických, lineárně i nelineárně dynamických testů, crashtestů, chování posádky při nárazu a funkčnosti bezpečnostních systémů, vyhodnocujeme současná řešení a navrhujeme vývojová konstrukční zlepšení, použité materiály i technologické procesy.
Tyto výsledky provedených virtuálních testů poskytují důležité informace pro zajištění jízdního komfortu a požadované životnosti konstrukce i maximalizaci bezpečnosti všech účastníků silničního provozu současně s dosažením co nejvyšší efektivity.

Elektro

Oddělení vývoje kabelových svazků a elektroniky se již řadu let zabývá optimálním řešením kabelových svazků a dalších elektrických a elektronických součástí nejen pro automobilový, ale i letecký průmysl.
V nadstavbových aplikacích vývojového software CATIA, Logical Cable a L’Dorado vyvíjíme kompletní zástavbu elektrických svazků včetně konektorů, uchycení, průchodek a kostřících bodů. Z těchto 3D návrhů následně zpracováváme výkresovou dokumentaci, která slouží jako podklad pro výrobu a přesné montážní postupy.

 

Reference